wynagrodzenie - grafika

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym klientem w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.

Kancelaria proponuje następujące formy rozliczeń:

  • wynagrodzenie godzinowe - stawka wynagrodzenia ustalana jest za każdą godzinę pracy radcy prawnego; taki system wynagradzania proponowany jest przy zleceniach, w których ustalenie z góry koniecznego nakładu pracy jest niemożliwe
  • wynagrodzenie zadaniowe – ustalane z góry za daną czynność prawną (np. przygotowanie wezwania do zapłaty, opinii prawnej); wynagrodzenie zostanie przedstawione klientowi po zleceniu wykonania konkretnego zadania i przedstawieniu dokumentacji
  • wynagrodzenie ryczałtowe – stosowane głównie przy stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych (wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną ustaloną wspólnie z klientem po zapoznaniu się z przewidywaną ilością i rodzajem problemów prawnych)

W przypadku niektórych spraw Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (success fee).

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia wynagrodzenia na raty.

 

Poza wynagrodzeniem Kancelarii klienta obciążają pozostałe opłaty związane ze sprawą (np. opłaty sądowe, opłaty skarbowe etc.), których wysokość i okoliczności poniesienia są omawiane z klientem przy przyjmowaniu zlecenia.

Dodatkowe informacje